Day

December 19, 2022
Općinski sud u Mostaru je. u pravnoj stvari tužitelja EMY d.o.o. Zenica protiv tuženika Operatora za OIEiEK. donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti kao neosnovan. Presuda broj: 58 0 Ps 223657 20 Ps
Read More