Day

November 18, 2022
U Palati „Srbija“ u Beogradu jučer je održana regionalna konferencija “Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu“, kojoj su prisustvovali i predstavnici Upravnog odbora i direktor Operatora za OIEiEK. Konferencija je okupila predstavnike vlasti, regulatornih agencija i energetskih kompanija iz zemalja zapadnog Balkana i Norveške koji su razgovarali o regionalnoj energetskoj perspektivi i...
Read More