Day

September 29, 2022
Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na 19. sjednici, održanoj dana 28.09.2022. godine, donio  jednoglasnu odluku o usvajanju Polugodišnjeg Izvještaja o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2022. godine. Polugodišnji Izvještaj o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2022. godine
Read More
U periodu primjene Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH, odnosno od juna do septembra 2022. godine, Operator za OIEiEK je zaključio ukupno 120 ugovora o otkupu električne energije. Od ukupnog broja skopljenih ugovora, 76 ugovora je zaključeno u mjesecu julu, dok su 44 ugovora zaključena...
Read More