Day

July 15, 2022
Kolektivni godišnji odmor Operatora za OIEiEK trajat će od ponedjeljka, 18. jula do petka 05. augusta 2022. godine. Za vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora ured protokola Operatora za OIEiEK će raditi svakim radnim danom, a broj telefona na koji možete kontaktirati dežurnog zaposlenika u navedenom periodu je 036/281-030. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Read More
Novim Zakonom će biti uveden sistem prosumera. Na ovaj način će se omogućiti građanima, odnosno privatnim kompanijama da uz status potrošača steknu i status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Slijedom uvođenja jeftinijih i efikasnijih sistema tržišnih šema podsticaja, te realizacijom građanske energije, Federacija Bosne i Hercegovine/Bosna i Hercegovina pribiližit će se energetskim politikama...
Read More