Day

June 7, 2022
Upravni odbor Operatora za OIEiEK je na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 05.05.20202. godine, donio Odluku kojom se stavlja van snage Odluka Upravnog odbora Operatora za OIEiEK broj: 01-1689/21 od 10.09.2021. godine, a kojom je utvrđeno pravo na povrat administrativne naknade za obradu zahtjeva u 2021. godini podnosiocima kojima je Operator za OIEiEK zaključkom odbacio...
Read More