Day

March 30, 2022
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela Odluku o utvrđivanju uslova za nabavku električne energije od proizvođača iz obnovljivih izvora energije Dana, 15.03.2022. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo utvrdila je uslove za nabavku električne energije od proizvođača iz obnovljivih izvora energije, a koji se nalaze na područuju djelovanja Operatora distributivnog sistema JP Elektroprivreda...
Read More