Saznajte više Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru Saznajte više Obavještenje za javnost

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Operator za OIEiEK

Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulišu i nadziru Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

FIT i FIP aukcije

Nediskriminirajući mehanizam odabira projekata čija će proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije biti podsticana

Prosumeri

Jednokratnim sufinansiranjem izgradnje prosumerskih postrojenja iz kategorije domaćinstava zajednički doprinosimo energetskoj neovisnosti i stabilnosti snabdijevanja električnom energijom građana Federacije Bosne i Hercegovine

Garancije porijekla

Lična karta zelene električne energije

Osnivač: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Operator za OIEiEK je upisan u sudski registar Općinskog suda u Mostaru pod brojem MBS: 58-05-0002-14

Energija za sve

Putokaz za ključne pojmove i institucije u energetskom sektoru.

EPA – Pojmovnik energija za sve.